Ivy Lee-metoden

Både Jocko Willink och Aubrey Marcus rekommenderar att i slutet av arbetsdagen skriva ner de viktigaste arbetsuppgifterna för nästa dag. På så vis slipper man använda energi på morgonen för att prioritera vad man ska börja arbeta med. Det gör nog också att man kan sova lite tryggare, förvissad om att man redan har en plan för det viktigaste för morgondagen. Har också hört andra rekommendera samma idé.

Kanske är de alla influerade av den enkla Ivy Lee-metoden, som beskrevs på ett enkelt sätt i Fast Company här.